Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski na odcinku od km 22+400 do km 23+400 oraz zatoki autobusowej w km 21+200 Drukuj
z dnia: 2018-03-07
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski na odcinku od km 22+400 do km 23+400 oraz zatoki autobusowej w km 21+200. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.12.2018
Termin składania ofert 2018-03-22 09:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

12_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-03-07

12_18_SIWZ_2018-03-07

12_18_opis_przedmiotu_zamówienia_2018-03-07

12_18_wymagania_dodatkowe_Zamawiajcego_2018-03-07

12_18_SST_2018-03-07

12_18_kosztorys_2018-03-07

12_18_wersja_edyt_zał_2018-03-07

 

12_18_odp_na_pyt_2018-03-16