Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 wraz z chodnikiem w m. Stare Bogaczowice. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2017-11-08
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 wraz z chodnikiem w m. Stare Bogaczowice. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.122.2017
Termin składania ofert 2017-11-30 10:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

122-17 ogloszenie o zamowieniu

122-17 siwz

opis przedmiotu zamowienia -stare bogaczowice

st

122-17 odpowiedzi na pytania od 1 do 21

122-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia 1

122-2017 siwz

decyzje i uzgodnienia 22-11-2017

ofertowy- dw 375- stare bogaczowice - 22-11-2017