Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi, ubezpieczenie pojazdów DSDiK oraz ubezpieczenie infrastruktury drogowej z podziałem na zadania. Drukuj
z dnia: 2018-02-27
Nazwa zadania Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi, ubezpieczenie pojazdów DSDiK oraz ubezpieczenie infrastruktury drogowej z podziałem na zadania. CPV 66.51.60.00-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.1.2018
Termin składania ofert 2018-04-12 10:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-02-27

1_18_SIWZ_2018-02-27

1_18_załącznik_7-14_2018-02-27

1_18_wersja_edyt_zał_1-5_2018-02-27

 

1_18_odp_na_pyt_2018-03-16

1_18_wersja_edyt_SIWZ_2018-03-16

1_18_załącznik_7_wykaz_pojazdów_2018-03-16