PFU dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu DW 375 km 14+110 w m. Struga. Drukuj
z dnia: 2017-11-10
Nazwa zadania PFU dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu DW 375 km 14+110 w m. Struga. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.117.2017
Termin składania ofert 2017-11-21 10:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

117_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-11-10

117_17_SIWZ_2017-11-10

117_17_OPZ_2017-11-10

117_17_ekspertyza_2017-11-10

117_17_wersja_edyt_zał_2017-11-10