DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
VIII edycja PDF Drukuj

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że w ramach VIII edycji „Programu infrastruktury drogowej” w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r., wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realizacją nowych zadań drogowych w ciągu dróg wojewódzkich we współpracy z Województwem Dolnośląskim będą mogły składać wnioski o ujęcie zadań w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu na rok 2017.

„Program infrastruktury drogowej” zatwierdzony Uchwałą Nr 711/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2570/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich, zawiera zaktualizowane zasady typowania i realizacji zadań.

Treść „Programu” zawarto w załączniku „Program 2016”, natomiast wzór wniosku o ujęcie zadania w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu w załączniku “Wzór wniosku VIII edycja".
 

Program 2016

Wzor wniosku VIII edycja