DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
IX edycja PDF Drukuj

 W ramach IX edycji „Programu infrastruktury drogowej” wpłynęło blisko 80 wniosków.

Do realizacji zaproponowano:

  • zadania, które uzyskały najwyższą ocenę, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, przy czym w pierwszej kolejności typowano zadania dla których dokumentacja projektowa została wcześniej opracowana lub jest w trakcie opracowywania. Dokumentacje te są przeważnie opracowywane w zastępstwie inwestorskim i finansowane w 100% przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
  • zadania, na które wnioskodawcy zadeklarowali pomoc rzeczową na poziomie powyżej 50,1 % wartości zadania i realizację zadania w zastępstwie inwestorskim.
  • zadania, na które wnioskodawcy zadeklarowali pomoc rzeczową na poziomie powyżej  wymaganego minimalnego poziomu, tj. 30, 35, 40, 45 lub 50% (w zależności od dochodu na 1 mieszkańca) wartości zadania i realizację zadania w zastępstwie inwestorskim, mieszczące się w limicie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Dolnośląskiego na ten cel.

W ramach IX edycji „Programu” łącznie zaproponowano do realizacji 22 zadania.

Do realizacji nie były typowane zadania które:

  1. nie zawierały deklaracji JST o gotowości partycypacji w kosztach realizacji zadania na wymaganym minimalnym poziomie (tj. 30, 35, 40, 45 lub 50% w zależności od dochodu na 1 mieszkańca),
  2. nie zawierały deklaracji o gotowości realizacji zadania w zastępstwie inwestorskim przez JST
  3. będące kolejnym drugim (lub więcej) zadaniem przewidzianym do realizacji w roku 2018 na terenie wnioskodawcy,
  4. są zadaniami remontowymi.

Program infrastruktury drogowej  – zadania wytypowane do realizacji:

Lp. Gmina Nazwa zadania Wartość zadania
1/ Burmistrz Miasta i Gminy Syców Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej 728 000,00
2/ Wójt Gminy Podgórzyn Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 366 w celu zapewnienia bezpieczeństwa dojścia i dojazdu do zespołu szkolno – przedszkolnego w Podgórzynie – rozwiązanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi powiatowej nr 2650 D typu rondo z elementami oświetlenia oraz przebudową i rozbudową ciągu pieszo - rowerowego 834 458,64
 3/  Wójt Gminy Jerzmanowa Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012 D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa  473 550,00
 4/  Wójt Gminy Bolesławiec Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w zakresie budowy chodnika w m. Dąbrowa Bolesławiecka  260 000,00
 5/  Wójt Gminy Bolesławiec Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w zakresie budowy chodnika w m. Łąka  90 000,00
 6/  Burmistrz Miasta i Gminy Oborniki Śląskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Rościsławice wraz z odwodnieniem  1 000 000,00
 7/  Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w zakresie budowy chodnika wraz z zatokami autobusowymi i remontem odwodnienia na odcinku Mirsk – Mroczkowice – etap I  1 525 000,00
 8/  Burmistrz Miasta i Gminy Węgliniec Budowa chodnika w miejscowości  Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296  150 000,00
 9/  Burmistrz Miasta i Gminy Ziębice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór – etap II  494 992,18
 10/  Burmistrz Miasta i Gminy Piechowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie budowy chodnika w m. Piechowice w km od 2+967 do 3+311  652 937,00
 11/  Burmistrz Miasta i Gminy Leśna Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie budowy chodnika w m. Leśna i Smolnik  662 463,00
 12/  Wójt Gminy Stare Bogaczowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w m. Chwaliszów  508 000,00
 13/ Burmistrz Miasta i Gminy Góra Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w zakresie budowy chodnika w m. Stara Góra 325 000,00
 14/ Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w zakresie budowy chodnika w m. Pieszyce  34 950,00
 15/ Wójt Gminy Świdnica  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi  316 000,00
 16/  Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 351 w zakresie budowy chodnika w m. Pieńsk – Lasów 250 000,00
 17/ Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej skrzyżowania  drogi wojewódzkiej nr 388 (ul. Henryka Sienkiewicza) z ul. Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej  100 000,00
 18/  Wójt Gminy Mściwojów  Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363  450 000,00
 19/  Burmistrz Miasta i Gminy Strzegom  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica – etap II  70 000,00
 20/ Wójt Gminy Mysłakowice Przebudowa drogi  wojewódzkiej nr 367  w  zakresie budowy chodnika w m. Kostrzyca 1 429 834,00
21/ Wójt Gminy Malczyce Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Chełm 190 000,00
22/ Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie  chodnika, ciągu pieszo – rowerowego  oraz zatoki autobusowej w m. Jelcz – Laskowice 680 000,00