Pion Inwestycji Drukuj
  Nazwisko Imię Telefon Pokój nr
DYREKTOR NACZELNY    
DN Leszek Loch (71) 39 17 103  212
KIEROWNIK PIONU INWESTYCJI    
DI Stojak Marek - Z-ca Dyr. ds. Inwestycji (71) 39 17 104 205
Dział Mostów    
IM Tyniec Piotr -  Kierownik Działu (71) 39 17 238 323
IM Kucfir Renata (71) 39 17 183 323
IM Antosik Andrzej (71) 39 17 181 323
IM Masternak Krzysztof (71) 39 17 182 323
IM Pazurkiewicz Jarosław (71) 39 17 181 323
IM Superson Monika (71) 39 17 181 323
IM Wasilewicz Tomasz (74) 843 11 17 Olszyniec
IM Wiśniewska-Rymanowska Dorota (74) 843 11 17 Olszyniec
IM Woźniak Adam (71) 39 17 182 323
Dział Gospodarki Gruntami    
IG Walczak Mirosław - Kierownik Działu (71) 39 17 147 402
IG Górczyński Wojciech (71) 39 17 148 402
IG Majchrzak Cyprian (71) 39 17 202 314
IG Majka Ryszard (71) 39 17 149 314
IG Moskalik Ryszard  (71) 39 17 202 314
Dział Inwestycji i Remontów    
IR Caban Jarosław - Kierownik Działu (71) 39 17 176 3
IR Runiewicz Paweł (71) 39 17 159 13
IR Borkusz Wojciech (74) 843 11 17  Olszyniec
IR Ciastoń Adam (71) 39 17 159 13
IR Bartosik Bogusław (74) 843 11 17 Olszyniec
IR Bieżuński Jacek (71) 39 17 184 4
IR Kucfir Maciej (71) 39 17 178 13
IR Lipski Leszek (71) 39 17 159 13
IR Sumara-Żuk Barbara (71) 39 17 154 4
IR Ogórek Jacek   (75) 755 10 18/19  Jelenia Góra
IR Pilecki Krzysztof (71) 39 17 184 4
IR Grzeszczuk Dorota (71) 39 17 184 4
IR Ciećwierz Marcin (71) 39 17 159 13
IR Dopierała Julianna (71) 39 17 249 120
IR Kuziora Jacek (71) 39 17 160 13
IR Lesiów Ewa (71) 39 17 237 4
IR Nowak Mirosław (71) 39 17 249 120
IR Radecki Paweł (71) 39 17 178 13
IR Pączek Aneta (71) 39 17 206 13
IR Kamionka Jolanta (71) 39 17 206 3
IR Konicki Mirosław (71) 39 17 160 13
Dział Uzgadniania Dokumentcji    
ID Jóźwik Ryszard - Kierownik Zespołu (71) 39 17 150 121
ID Glińska Anna (71) 39 17 158 121
ID Domaradzki Paweł (71) 39 17 151 122
ID Kołodziej Jolanta (71) 39 17 153 122
ID Karpowicz Wacław (71) 39 17 168 122
ID Woźniak-Gardynik Beata (71) 39 17 152 122
ID Prychitko Lilianna (71) 39 17 242 122
  Zespół Partnerstwa Publiczno Prywatnego    
IP Jagodzińska Beata (71) 39 17 165 19
IP Kucharska Anna (71) 39 17 165 19
Laboratorium Drogowe    
IL Rowiński Zbigniew - Kierownik Laboratorium (71) 39 17 116 5
IL Skibin Tomasz (71) 39 17 193 5
IL Mróz-Możdżonek Joanna (71) 39 17 194 5