DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Pion Inwestycji PDF Drukuj
  Nazwisko Imię Telefon Pokój nr
DYREKTOR NACZELNY    
DN Leszek Loch (71) 39 17 103  212
KIEROWNIK PIONU INWESTYCJI    
DI Tadeusz Sroka - Z-ca Dyr. ds. Inwestycji (71) 39 17 104 205
DI Stojak Marek- p.o. Z-cy Dyrektora (71) 39 17 104 205
Dział Mostów    
IM Tyniec Piotr -  Kierownik Działu (71) 39 17 238 323
IM Kucfir Renata (71) 39 17 183 323
IM Kościuk Elżbieta (71) 39 17 183 323
IM Antosik Andrzej (71) 39 17 181 323
IM Masternak Krzysztof (71) 39 17 182 323
IM Pazurkiewicz Jarosław (71) 39 17 181 323
IM Superson Monika (71) 39 17 181 323
IM Wasilewicz Tomasz (74) 843 11 17 Olszyniec
IM Wiśniewska-Rymanowska Dorota (74) 843 11 17 Olszyniec
IM Woźniak Adam (71) 39 17 182 323
Dział Gospodarki Gruntami    
IG Walczak Mirosław - Kierownik Działu (71) 39 17 147 402
IG Górczyński Wojciech (71) 39 17 148 402
IG Lesiów Ewa (71) 39 17 237 314
IG Majchrzak Cyprian (71) 39 17 202 314
IG Majka Ryszard (71) 39 17 149 314
IG Moskalik Ryszard  (71) 39 17 202 314
Dział Inwestycji i Remontów    
IR Caban Jarosław - Kierownik Działu (71) 39 17 176 3
IR Runiewicz Paweł (71) 39 17 159 13
IR Borkusz Wojciech (74) 843 11 17  Olszyniec
IR Ciastoń Adam (71) 39 17 159 13
IR Bartosik Bogusław (74) 843 11 17 Olszyniec
IR Bieżuński Wojciech (71) 39 17 184 4
IR Kucfir Maciej (71) 39 17 178 13
IR Lipski Leszek (71) 39 17 159 13
IR Sumara-Żuk Barbara (71) 39 17 154 4
IR Ogórek Jacek   (75) 755 10 18/19  Jelenia Góra
IR Pilecki Krzysztof (71) 39 17 184 4
IR Grzeszczuk Dorota (71) 39 17 184 4
IR Ciećwierz Marcin (71) 39 17 159 13
IR Dopierała Julianna (71) 39 17 249 120
IR Kuziora Jacek (71) 39 17 160 13
IR Nowak Mirosław (71) 39 17 249 120
IR Radecki Paweł (71) 39 17 178 13
IR Pączek Aneta (71) 39 17 206 13
IR Kamionka Jolanta (71) 39 17 206 3
IR Konicki Mirosław (71) 39 17 160 13
Dział Uzgadniania Dokumentcji    
ID Glińska Anna - Kierownik Zespołu (71) 39 17 150  121
ID Jóźwik Ryszard (71) 39 17 158  121
ID Domaradzki Paweł (71) 39 17 151  122
ID Kołodziej Jolanta (71) 39 17 153  122
ID Karpowicz Wacław (71) 39 17 168  122
ID Woźniak-Gardynik Beata (71) 39 17 152  122
  Zespół Partnerstwa Publiczno Prywatnego    
IP Jagodzińska Beata (71) 39 17 165 19
IP Kucharska Anna (71) 39 17 165 19
Laboratorium Drogowe    
IL Rowiński Zbigniew - Kierownik Laboratorium (71) 39 17 116 5
IL Skibin Tomasz (71) 39 17 193 5
IL Mróz-Możdżonek Joanna (71) 39 17 194 5
IL Wojtczak Ireneusz   (71) 39 17 271 Laboratorium drogowe
IL Łobos Wojciech   (71) 39 17 271 Laboratorium drogowe
IL Buczyński Ryszard   (75) 75 54 074  Jelenia Góra
IL Karwan Stanisław   (75) 75 54 074  Jelenia Góra
IL Sikora Karolina (75) 75 54 074  Jelenia Góra

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037


Wnioski i zażalenia

Uprzejmie informujemy, że skargi, wnioski i zażalenia na działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, mogą być składane mailowo, faksem bądź osobiście w siedzibie DSDiK przy ul. Krakowskiej 28:

 

  • Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora
    w każdą środę w godz. 14:00 – 15:00 (pokój 209)
  • Pracownikowi Działu Logistyczno - Transportowego
    w każdą środę w godz. 15:00 – 17:00
  • Pracownikowi Sekretariatu
    codziennie w godz. 7:00 – 15:00 (pokój 209)