Pion Zarządzania Infrastrukturą Drogową Drukuj
  Nazwisko Imię Telefon Pokój nr
  Dyrektor Naczelny    
DN Leszek Loch (71) 39 17 103  212
  Kierownik Pionu Zarządzania Infrastrukturą Drogową    
DZ Tadeusz Sroka - Z-ca Dyr. ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową (71) 39 17 104  207
  Dział Zarządzania Drogami    
ZZ Bojarczak Ewa - Kierownik Działu (71) 39 17 191 107
ZZ Adamczuk Konrad (71) 39 17 190 107
ZZ Kania Marek (71) 39 17 192  108
ZZ Trejtowicz Elżbieta (71) 39 17 161  108
ZZ Różewicz Leszek (71) 39 17 192  108
ZZ Banasiak Katarzyna (71) 39 17 175  113
ZZ Chrąchol Michał (71) 39 17 123  113
ZZ Maj Izabela (71) 39 17 124  114
ZZ Śmigielska Marta (71) 39 17 124 114

 

Dział Gwarancji i Odbiorów    
ZO Trznadel Adam (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
ZO Sikora Danuta (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
ZO Woronicz Wiesław (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
ZO Falkowski Jacek (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
ZO Hryniewicz Bożena (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
  Dział Ochrony Pasa Drogowego
ZP Makarowska Elżbieta - Kierownik Działu (71) 39 17 173 111
ZP Rydz Maciej (71) 39 17 174

111

ZP Reichel-Szambelińska Wioletta (71) 39 17 244 106
ZP Krawiec Agnieszka (71) 39 17 189 115
ZP Zygadło Łukasz (71) 39 17 245 105
ZP Kownacka Iwona (71) 39 17 189 115
ZP Jankowska Elżbieta (71) 39 17 245 105
ZP Druszcz Elżbieta (71) 39 17 177 106
ZP Kubalska Anna (71) 39 17 244 106
ZP Grocka Paulina (71) 39 17 188 112
ZP Czarka Stefania (71) 39 17 189 112
ZP Adamiak Jakub (71) 39 17 180 112
ZP Zygadło Karolina (71) 39 17 212 112
ZP Słomska Małgorzata (71) 39 17 240 106
ZP Joanna Drzewiecka (71) 39 17 207 112
  Dział Obsługi Służby Utrzymaniowej
ZS Kowalkowski Grzegorz - Kierownik Działu (71) 39 17 198 320
ZS Jaroszewska Małgorzata (71) 39 17 122 318
ZS Furgała Paweł (71) 39 17 156 320
ZS Glińska Kinga (71) 39 17 179 318
ZS Górecka Barbara (71) 39 17 197 319
ZS Ujejska Alicja (71) 39 17 243 319
ZS Troczyński Robert (71) 39 17 211 319
  Służba Utrzymaniowa Wałbrzych/ Olszyniec    
ZS.WB Sadowska Mirosława - Kierownik Służby Utrzymaniowej (74) 843 11 17 Olszyniec
ZS.WB Gawrońska-Janas Marzena (74) 843 11 17 Olszyniec
ZS.WB Kargol Tomasz (74) 843 11 17 Olszyniec
ZS.WB Lech Henryk (74) 843 11 17 Olszyniec
  Inspektorzy    
ZS.WB Jesionowski Robert (74) 843 11 17 Olszyniec
ZS.WB Sokołowski Bogusław (74) 845 33 57 Olszyniec
ZS.WB Mielnik Maria (74) 871 53 95 Ścinawka Średnia
ZS.WB Nowicki Jan (74) 814 65 97 Lądek Zdrój
  Służba Utrzymaniowa Jelenia Góra    
ZS.JG Kula Piotr - Kierownik Służby Utrzymaniowej (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
ZS.JG Kalina Jolanta (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
ZS.JG Olszewski Andrzej (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
ZS.JG Sikora Karolina (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
  Inspektorzy    
ZS.JG Stasiak Marcin (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
ZS.JG Sklavenas Alina (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
ZS.JG Polak Justyna (75) 744 25 35 Czadrów
ZS.JG Pietrzak Ewelina (75) 755 10 18/19 Jelenia Góra
ZS.JG Lipińska Danuta (75) 744 25 35 Czadrów
ZS.JG Jarosz Waldemar (75) 771 66 03 Tylice
  Służba Utrzymaniowa Wrocław    
ZS.WR Twardy Wiesław - Kierownik Służby Utrzymaniowej (71) 390 88 28 Cieszyce
ZS.WR Jackiewicz Tomasz (71) 390 88 28 Cieszyce
ZS.WR Augustyniak Marek (71) 390 88 28 Cieszyce
ZS.WR Sulich Grzegorz (71) 390 88 28 Cieszyce
  Inspektorzy    
ZS.WR Uznański Bartłomiej (71) 390 88 28 Cieszyce
ZS.WR Woźnica Maciej (71) 390 88 28 Cieszyce
ZS.WR Luba Mirosław (65) 544 17 84 Góra
ZS.WR Grochalski Sebastian (71) 390 88 28 Cieszyce
ZS.WR Jankowska Magdalena (71) 390 88 28 Cieszyce
  Służba Utrzymaniowa Legnica    
ZS.LG Piórkowski Mariusz - Kierownik Służby Utrzymaniowej (71) 39 17 215 309
ZS.LG Piłat Ewa (71) 39 17 209 316
ZS.LG Kowalek Lucyna (71) 39 17 209 316
ZS.LG Zarówny Krzysztof (71) 39 17 215 309
  Inspektorzy    
IUS.LG Kiekszuk Edward (76) 878 36 00 Chocianów
IUS.LG  Głowacka Alina (76) 843 40 35 Rudna
IUS.LG  Pawluk Tadeusz (76) 818 55 56 Chocianów
IUS.LG Baszak Andrzej (76) 818 55 56 Chocianów