Cennik 16/17 Drukuj

Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej

za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

oraz za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów

na rozkład jazdy pociągów 2016/2017

 

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 z późn. zm.) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu publikuje:

 

Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej:

 

Kategoria linii kolejowej

Całkowita masa brutto pociągu

Stawka jednostkowa

[t]

[zł/pockm]

1

0<m≤150

3,27

150<m≤300

6,00

 

Wartość składnika związanego z rodzajem wykonywanych przewozów, o którym mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 788 z późn. zm.) wynosi 0 zł/pockm, w związku z czym Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu odstąpiła od badania rynku, o którym mowa w § 7 ust. 11 w. wym. rozporządzenia.

 

 

Projekt stawki jednostkowej opłaty za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów

 

Nazwa usługi

Miernik usługi

Stawka jednostkowa

[zł/pockm]

Dostęp i korzystanie
z peronów przystanków osobowych

 jedno zatrzymanie

1,19

 

Wykaz udostępnionych linii kolejowych z przyporządkowaniem im kategorii linii

 

Numer linii

Opis

Kategoria linii kolejowej

311

Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138

1

326

Wrocław Zakrzów - Trzebnica
od km 1,260 do km 19,903

1

 

Decyzja Urzędu Transportu Kolejowego UTK o zatwierdzeniu stawek jednostkowych

Załącznik nr 1 i 2 do decyzji Prezesa UTK