Spotkanie z pracownikami Drukuj
z dnia: 2017-11-29

Dyrektor Leszek Loch – z okazji kończącego się roku - spotkał się dzisiaj z pracownikami Służby Utrzymaniowej zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych.
Razem ze swoim Zastępcą ds zarządzania infrastrukturą drogową – Panem Tadeuszem Sroką i Kierownikiem oddziału planowania i zarządzania – Panią Laurą Herbst podziękowali przybyłym za ich dotychczasową pracę i efekty tej pracy, podkreślając, że choć nie zawsze jest ona widoczna, to bez wątpienia przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników naszych dróg. Była to również okazja do przybliżenia pracownikom informacji na temat realizowanych przez DSDiK zadań zarówno inwestycyjnych jak i remontowych, które de facto odbywają się na utrzymywanych przez nich rejonach. Poinformował też o nowym wyposażeniu w sprzęt, o działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o zamierzeniach i oczekiwaniach na rok następny. Również pracownicy mieli okazję przekazać swoje uwagi i sugestie bezpośrednio Dyrektorowi.