Nowy Jaworów- nowy most już czeka na kierowców Drukuj
z dnia: 2017-10-31

7 marca 2017 rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 2+000 do km 3+600 z rozbiórką mostu w km 2+922 i budową nowego nad rzeką Pełcznicą w miejscowości Nowy Jaworów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. Realizacja tego zadania była konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny mostu, który nie spełniał warunków nośności klasy E, a stan techniczny drogi wojewódzkiej na odcinku od km 2+000 do km 3+600 jest nie spełniał kryterium dla kategorii ruchu KR-4. Dla utrzymania przejezdności - wprowadzono ruch wahadłowy (umożliwiło to przejazd środkiem jezdni pojazdów o masie do 42 ton).

Istniejący dotychczas most został całkowicie wyburzony, a w jego miejsce wybudowano nowy. Wybudowany most ma konstrukcję jednoprzęsłową z betonu sprężonego, a jego rozpiętość w świetle wynosi 28m. Stożki przy przyczółkach mostu zostały umocnione kostką granitową, rzeka tym rejonie została uregulowana i umocniona kamieniem. Przebudowany odcinek drogi ma szerokość 7m oraz obustronne pobocza. Całkowicie zostały przebudowane przepusty znajdujące się pod drogą.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 5.360.858,60 zł brutto.
Wykonawcą robót jest BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z Wrocławia.

Zakończenie realizacji kontraktu przypada na dzień 14.01.2018r. Obecnie trwają prace wykończeniowe i porządkowe.