Spotkanie z przedstawicielami Kraju Pardubickiego Drukuj
z dnia: 2017-09-26

Przedstawiciele Kraju Pardubickiego i Województwa Dolnośląskiego, reprezentowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, spotkali się 20 września 2017 r. w miejscowości Sienna w powiecie kłodzkim. Obie strony są Partnerami realizującymi projekt „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I”. Projekt uzyskał rekomendację Komitetu Monitorującego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Podczas spotkania Partnerzy omówili bieżący stan realizacji projektu, harmonogram dalszych działań oraz informacje związane z możliwym terminem wydania decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Ponadto uczestnicy spotkania udali się na plac budowy, gdzie przedstawiciele DSDiK zaprezentowali Czechom postępy inwestycji prowadzonej po stronie polskiej, na odcinku drogi wojewódzkiej nr 392 pomiędzy miejscowościami Stronie Śląskie i Idzików.