Zamiany na sieci dróg wojewódzkich Drukuj
z dnia: 2017-08-08

Zgodnie z Zarządzeniem nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim, nastąpiła zmiana wnioskowanych od lutego 2016 roku numerów dróg wojewódzkich związanych z dokonanymi zmianami na sieci drogowej, tj. połączenie dróg, skrócenie drogi, ciąg nowej drogi, wynikających z tzw. kaskadowego przekazywania dróg oraz zamian z innymi zarządcami dróg.
 
Mapki poglądowe oraz  tabelaryczny wykaz dróg umieszczony jest na stronie internetowej DSDiK we Wrocławiu w zakładce Infrastruktura.