Stary jak nowy – przebudowany most w Złotoryi (DW 328) Drukuj
z dnia: 2017-08-04

Po trwającej niewiele ponad 1,5 roku przebudowie Złotoryja ma „nowy” most.

Z uwagi na brak zgody Konserwatora Zabytków na rozbiórkę mostu istniejącego postanowiono wykonać jego przebudowę, która polegała między innymi na wzmocnieniu i poszerzeniu ustroju nośnego. Została wykonana odciążająca płyta żelbetowa oparta w strefach za sklepieniami i w osi filara. Poprawiono parametry użytkowe na moście dla ruchu kołowego oraz dla pieszych. Obecnie szerokość jezdni wynosi 6,5m, natomiast chodnika 1,25m (wcześniej na obiekcie ruch pieszy odbywał się poboczem jezdni). Zwiększono nośność mostu do klasy B (wg PN–85/S–10030), odtworzono kamienne balustrad oraz wykonano na dojazdach nowe, które swoim wyglądem zbliżone są do wcześniej istniejących oraz umocniono skarpy przy obiekcie kostką kamienną, nawiązującą do już istniejącej. Na skarpach wykonano schody robocze dla obsługi obiektu.
Przebudowa, pomimo znacznego zakresu wyeksponowała i zachowała substancję zabytku.

Koszt całego zadania zgodnie z umową wynosi 1.081.170,00zł brutto.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Spółką z o.o.

Zdjęcia:


Przed realizacją: