Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda od ul. Sokola do skrzyżowania z drogą woj. nr 385 Drukuj
z dnia: 2017-07-25

Zakres wykonanych prac:
•    wymiana warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na SMA o gr. 4 cm wraz z lokalną wymianą warstwy wiążącej w miejscach spękań i miejscowym wyrównaniem nawierzchni betonem asfaltowym celem dowiązania do niwelety drogi,
•    oznakowanie poziome grubowarstwowe. 

Termin realizacji: lipiec 2016 r. – maj 2017 r.
Wartość zadania: 1.124,0 tys. zł