Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z budową chodnika i odwodnienia w m. Stary Wołów w km 12+060-12+255. Drukuj
z dnia: 2017-07-25

Zakres wykonanych robót :
•    przebudowa  konstrukcji  jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0m i przebudową odwodnienia korpusu drogowego,
•    budowa chodnika,
•    budowa kanalizacji deszczowej,
•    przebudowa sieci energetycznej kolidującej z przebudową drogi.

Termin realizacji: grudzień 2016 r. – czerwiec 2017 r.
Wartość zadania: 441,9 tys. zł