Przez most w Jaczkowicach też już jedziemy Drukuj
z dnia: 2017-06-07

Zakończyliśmy realizację zadania Budowa mostu drogowego nad rzeką Oława zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 67+005 w miejscowości Jaczkowice. Koszt budowy wyniósł prawie 2 mln zł.
Stary most klasy C obciążeń ( dopuszczalna masa całkowita pojazdu – 30 Mg) stał się mostem klasy A obciążeń ( do 50 Mg).
Niewiele zmieniła się szerokość jezdni (obecnie 7,0 m) oraz szerokość chodników.
Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w październiku 2015r. z terminem zakończenia 01.06.2017 r.
Wykonawcą zadania była firma Komplido Sp. z o.o. z Katowic.