Mysłakowice – jedziemy przez most Drukuj
z dnia: 2017-05-19

W dniu wczorajszym “warunkowo” dopuszczono do ruchu drogowego most  przez rzekę Łomnica (po przebudowie) w ciągu DW 367 w km 11+231 w m. Mysłakowice.
Trwają czynności odbiorowe i procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Dopuszczenie wynika z potrzeb  społecznych, zmniejszenia uciążliwości związanych z objazdami oraz przystąpienia wykonawcy do napraw uszkodzeń powstałych na trasie objazdu w czasie jego trwania.