DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Wspólne badania w branży drogowej Drukuj
z dnia: 2017-04-28

Dnia 21.04.2017 r., w Pardubicach odbyło się spotkanie robocze Partnerów projektu pn. „Wspólne badania w branży drogowej”, tj. przedstawicieli Zarządu Dróg Kraju Pardubickiego oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Wrocławiu. W toku spotkania omówiono bieżący stan przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz ustalono zakres spraw jakie należy omówić z przedstawicielami Wspólnego Sekretariatu Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na planowanym na dzień 25.04.2017 r. spotkaniu. Wskazane konsultacje zostały przeprowadzone planowo w Libercu. W ramach konsultacji współpracujący Partnerzy uzyskali cenne wskazówki odnośnie jak najlepszego przygotowania ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu oraz ustalili dalszy harmonogram działań. 


 

 

Ważne Informacje:

  • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
  • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
    • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
      opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
      Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
    • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
      należy kierować na konto:
      Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
    • wadia należy kierować na konto:
      Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

      więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
  • Informacje o kanałach technologicznych
    znajdują się na stronie
    : BIP DSDiK

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dyspozytura 71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: