Partnerstwo trójstronne stało się faktem – rowerowe połączenie na styku trzech państw coraz bardziej realne Drukuj
z dnia: 2017-04-13

Projekt budowy turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec zrodził się już dwanaście lat temu. Pierwotnie inicjatywa ta miała być finansowana z budżetu miast Zittau, Hradek nad Nysą i Bogatyni, jednak ze względu na swój rozmiar, wykraczała poza możliwości finansowe gmin. Uwzględniając charakter i znaczenie projektu dla obszaru pogranicza, całą inwestycję poparł samorząd Dolnego Śląska, Kraj Liberecki oraz Powiat Görlitz. Od 2016 roku liderem projektu w imieniu samorządu jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która podjęła się prowadzenia projektu.

Dziś we Wrocławiu podpisana została umowa trójstronna w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadania pn. „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Umowa, którą podpisał Leszek Loch (dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – lider projektu), Thomas Zenker (burmistrz miasta Zittau) oraz Josef Horinka (starosta miasta Hradek nad Nysą) zakłada, że koszt całej inwestycji nie przekroczy 5 mln zł. Aż 85% tej kwoty ma pochodzić z dofinansowania w ramach Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020, o które razem będą starać się regiony. Aktualnie przygotowywany jest wniosek o dotację, który zostanie złożony do końca listopada tego roku (zgodnie z ogłoszonym przez Wspólny Sekretariat harmonogramem naborów). Pozostała część kosztów, tj. 15%, zostanie podzielona po równo pomiędzy stronę polską, czeską i niemiecką.

Następnym krokiem jest rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy, który opracuje projekt i pozyska niezbędne dokumenty – głównie pozwolenia na budowę na terenie Polski, Czech i Niemiec.

 

 
  foto: UMWD