EKO-projekt Drukuj
z dnia: 2017-03-23

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 16 marca 2017 roku, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce”. Dzięki strumieniowi pieniędzy unijnych, który formalnie dla ww. inwestycji został otwarty, DSDiK we Wrocławiu rozpoczęła realizację projektu wpływającego na politykę kształtowania klimatu przez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Cieszycach z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Angażując się w tego rodzaju projekty promujemy ciekawe inicjatywy ekologiczne i dążymy do pogłębiania świadomości w zakresie efektywnego i oszczędnego zarządzania energią.