20 lutego 2017r. - zaczęliśmy! Drukuj
z dnia: 2017-02-20

Właśnie dzisiaj miało miejsce podpisanie umowy na budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, tzw. BŁD - odcinka północnego. Połączenie to o długości ok. 9,85 km w układzie jednojezdniowym będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Jak będzie wyglądać ta droga?

Droga rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską, na którym jest już wybudowane rondo. Droga wojewódzka dwujezdniowa G (2x2) poprzez wiadukt drogowy dwujezdniowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 - Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasą Swojczycką. Za wiaduktem droga na obecnym etapie będzie przechodzić z dwujezdniowej w drogę jednojezdniową G(1x2).

Droga wojewódzka będzie krzyżować się z drogami:

•    planowaną drogą gminną gminy Czernica,
•    drogą powiatową nr 1922D odcinek Kiełczówek – Dobrzykowice - rondo,
•    drogą powiatową 1920D odc. Kiełczów– Śliwice - rondo,
•    drogą powiatową nr 1918 D - skrzyżowanie skanalizowane,
•    drogą gminną (ulica Bławatna w Mirkowie) łączącą Mirków z miejscowościami Kamień i Długołęka- skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną.

Pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Bławatną, a wiaduktem kolejowym przekrój DW jednojezdniowy będzie przechodził w przekrój dwujezdniowy. Projektowana droga wojewódzka przecinać się będzie z linią kolejową nr 143 –Kluczbork – Wrocław Mikołajów poprzez wiadukt dwujezdniowy. Koniec drogi wojewódzkiej zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z Łącznikiem „Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz jednojezdniowy wiadukt drogowy nad skrzyżowaniem na kierunku BŁD – Łącznik „Długołęka”. Nad terenem obszaru Natura 2000 i rzeką Widawą wybudowany zostanie jednojezdniowy most o długości ok.180 m.

Czas na wykonanie projektu wraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją ZRiD - 20 miesięcy. Czas na realizację robót budowlanych - 25 miesięcy.
Całkowity czas realizacji umowy-45 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycję realizować będzie Konsorcjum firm: lider - Strabag Infrastruktura Południe
Sp. z o.o. i partner - Strabag Sp. z o.o.

Wartość zadania - 104 395 473,87 zł brutto.
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - październik 2018 rok.