Bank rozbity! Drukuj
z dnia: 2017-02-14

Jak informowaliśmy na początku roku, DSDiK pozyskała finansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 dla trzech projektów Województwa Dolnośląskiego:

  1. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum -Allee w Görlitz,
  2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz,
  3. Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka.

Mamy przyjemność poinformować, iż kolejny projekt otrzymał dofinansowanie - tym samym „rozbiliśmy bank”! Projekty DSDiK zdobyły całą dostępną kwotę dofinansowania na drogi w Programie INTERREG Polska - Saksonia na lata 2014-2020! Z czterech złożonych przez DSDiK wniosków, wszystkie otrzymały dofinansowanie, wyczerpując jednocześnie całą dostępną pulę pieniędzy w II Osi Priorytetowej Regionalna Mobilność, tj. 13,6 mln €. We wszystkich projektach DSDiK jest Partnerem Wiodącym; ze strony saksońskiej Partnerami są: Miasto Zittau, Miasto Görlitz, Gmina Krauschwitz, Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen.


Ostatnim, czwartym projektem, który otrzymał dofinansowanie w ramach II OP Regionalna Mobilność jest zadanie pn.: „Modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów – Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie – Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraβe w Zittau”.
Dnia 8 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, na którym podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. Projektu. Kwota pozyskanych środków unijnych to 5,65 mln euro.
Wartość Projektu: 10 116 800 €.
Wartość projektu po stronie polskiej i niemieckiej:

  • Województwo Dolnośląskie: 7 089 644 €,
  • Große Kreisstadt Zittau – 3 027 156 €.