Współpraca zagraniczna - Kładka pieszo-rowerowa na Styku Trzech Granic. Drukuj
z dnia: 2017-02-13

W dniu 8 lutego 2017 roku, w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu do realizacji Projektu pn.: „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Podczas spotkania zostały omówione postanowienia przygotowanego projektu umowy o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego przez Partnerów Projektu. Podpisanie umowy przewidziano na kolejnym spotkaniu w dniu 31 marca 2017 roku. W dalszej części narady, dyskurs poświęcony został przyjętym założeniom na potrzeby przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla opracowania dokumentacji technicznej obiektu i niezbędnych czynności do podjęcia w najbliższym czasie umożliwiających realizację Projektu. W naradzie uczestniczyli m.in. przedstawiciele miasta Zittau, Hradek nad Nisou, Powiatu Görlizt, UMiG Bogatyni, Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.