ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH Drukuj
z dnia: 2017-01-25

ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Od dnia 01.01.2017 roku za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, pobierana jest opłata.

Stawka za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku wynosi odpowiednio:
 

  • 0,04 zł za jedno zatrzymanie środka transportu o pojemności nieprzekraczającej 22 pasażerów, poza kierowcą, na przystanku komunikacyjnym;
  • 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu o pojemności przekraczającej 22 pasażerów, poza kierowcą, na przystanku komunikacyjnym.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXVIII/901/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie

Warunki wydawania zgody i pobierania opłat za korzystanie z przystanków określono w regulaminie zatwierdzonym uchwałą 3061/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 roku.
Ponadto z dniem 01.01.2017 roku Województwo Dolnośląskie przekazało część przystanków komunikacyjnych gminom (plik wykaz gmin…)
W związku z powyższym wnioski o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy kierować do tychże gmin.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce wnioski a następnie zakładka przystanki.