Zmiany na sieci dróg wojewódzkich w Lubinie i w Ząbkowicach Śląskich Drukuj
z dnia: 2016-12-30

Zmiany na sieci dróg wojewódzkich od dnia 1 stycznia 2017 r. w Lubinie

Na podstawie uchwały nr XXI/148/2016 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28.IX.2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 4397) oraz uchwały nr XXV/766/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.IX.2016 r. (DUWD z 2016 r. poz. 4580), informujemy, że z dniem 1.I.2017 r. zmienił się przebieg DW335 w Lubinie:

  • dotychczasowa DW335 na odcinku ul. Chocianowskiej (od węzła S3 Lubin Zachód do al. Gen. Broni Stanisława Maczka) oraz al. Gen. Broni Stanisława Maczka (od ul. Chocianowskiej do al. KEN, DK3), stała się drogą powiatową,
  • DW335 została skrócona o ww. odcinek i ma następujący przebieg: Chojnów (DW328) - Jaroszówka - Krzeczyn Mały – Lubin, węzeł S3 Lubin Zachód.

W związku z czym, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), od dnia 1.I.2017 r. zadania zarządcy drogi na odcinku dotychczasowej DW335, tj. ul. Chocianowskiej (od węzła S3 Lubin Zachód do al. Gen. Broni Stanisława Maczka) oraz al. Gen. Broni Stanisława Maczka (od ul. Chocianowskiej do al. KEN, DK3), wykonuje Zarząd Powiatu Lubińskiego, do którego należy zwracać się ze wszelkimi kwestiami związanymi m.in. z zarządzaniem, utrzymaniem i remontami ww. odcinka drogi.Zmiany na sieci dróg wojewódzkich od dnia 1 stycznia 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich

Na podstawie uchwał nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.II.2016 r., nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.II.2016 r., nr XXII/663/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.V.2016 r., nr XXII/664/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.V.2016 r., nr XIV/76/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.I.2016 r., informujemy, że z dniem 1.I.2017 r. zmienił się przebieg DW385 w Ząbkowicach Śląskich:

  • DW385 biegnie do DK8 od strony Dzierżoniowa bez zmian, a od DK8 w kierunku Ziębic po obwodnicy (nieciągłość przebiegu po DK8 i DW382) do ul. Kamienieckiej i dalej po ul. Kamienieckiej (była droga gminna bez numeru) do ul. Cukrowniczej, ul. Cukrowniczą (była droga powiatowa nr 3176D) do ul. Ziębickiej i ul. Ziębicką do granicy miasta,
  • dotychczasowa DW385 na odcinku od DK8 do ul. Cukrowniczej (3176D), tj. ciąg ulic Legnickiej, Wrocławskiej, Stefana Żeromskiego, Janusza Kusocińskiego, Stanisława Staszica i Ziębickiej, stała się drogą gminną.

W związku z czym, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), od dnia 1.I.2017 r. zadania zarządcy drogi w Ząbkowicach Śląskich na odcinku:

  • dotychczasowego przebiegu DW385, tj. ciąg ulic Legnickiej (od DK8), Wrocławskiej, Stefana Żeromskiego, Janusza Kusocińskiego, Stanisława Staszica i Ziębickiej (do ul. Cukrowniczej) wykonuje Burmistrz Ząbkowic Śląskich, do którego należy zwracać się ze wszelkimi kwestiami związanymi m.in. z zarządzaniem, utrzymaniem i remontami ww. odcinka drogi,
  • ul. Kamienieckiej (od ronda na obwodnicy w ciągu DW382) do ul. Cukrowniczej, ul. Cukrowniczej i ul. Ziębickiej (od ul. Cukrowniczej do granicy miasta) , wykonuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.