Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole - Trzebnica II Etap Drukuj
z dnia: 2016-12-19

Dnia 17 grudnia br. z okazji zakończenia realizacji zadania: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica, II etap" odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego odcinka. Z tej okazji uruchomiono przejazd pociągiem specjalnym prowadzonym trakcją parową. Pociąg przejechał po odnowionej trasie z Wrocławia Głównego do Trzebnicy. W otwarciu udział wzięli m.in. Dyrektor DSDiK Leszek Loch, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Wojciech Zdanowski i przedstawiciele samorządów dolnośląskich: Burmistrz Miasta Trzebnicy Marek Długozima oraz Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki.

Koszt zadania to 7 mln złotych. W ciągu dwóch miesięcy wykonano m.in.:

  • remont układu torowego stacji Trzebnica
  • rewitalizację peronów - na stacji Brochocin i Trzebnica,
  • remont odwodnienia
  • wymianę podkładów
  • wymianę pomostu przejazdu kolejowego, wycinkę drzew.

Taki zakres prac pozwolił na podniesienie prędkości przejazdu z maksymalnej 50 km/h do 80 km/h, a ponadto znacznej poprawie uległa dostępność infrastruktury przystankowej dla osób o graniczonej sprawności ruchowej. Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole -Trzebnica zapewnieni mieszkańcom gminy Trzebnica dobry i ekologiczny środek transportu do miasta Wrocławia, który jest dla wielu z nich miejscem pracy i nauki.

Projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


fot. Ryszard Boduszek


fot. Ryszard Boduszek