Przebudowa mostu! Drukuj
z dnia: 2016-11-23

Nabieramy wprawy w burzeniu mostów. Planowaliśmy również rozebrać istniejący most w Złotoryi. Niestety, z uwagi na brak zgody przez Konserwatora Zabytków na rozbiórkę, postanowiliśmy wykonać jego przebudowę. Polegać ona będzie między innymi, na wzmocnieniu i poszerzeniu ustroju nośnego. Zostanie wykonana odciążająca płyta żelbetowa oparta w strefach za sklepieniami i w osi filara. Wymagania projektowe mają zapewnić poprawę parametrów użytkowych na moście dla ruchu kołowego i pieszych, zwiększenia nośności mostu.
Z uwagi na wymóg Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odtworzenia kamiennych balustrad i niemożność kształtowania dużych wsporników, ograniczona została możliwość zwiększenia szerokości użytkowych.

Szerokość całkowita mostu wyniesie 9,83 m; szerokość jezdni na moście: 6,5 m; szerokość jezdni na dojazdach: 6,5m; jednostronny chodnik na moście od GW (górnej wody): 1,25m; jednostronne pobocze (opaska) na moście od GW: 1,0m.
Zwiększenie promienia łuku pionowego i poziomego pozwoliło uzyskać większą płynność ruchu.
 

Decyzję zrid na realizację tego przedsięwzięcia uzyskaliśmy w lipcu 2016r. a już w sierpniu rozpoczęły się roboty budowlane. Planujemy, że w maju 2017r. most będzie otwarty dla użytkowników.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL sp. z o.o., z Wrocławia.