Bieżące utrzymanie dróg i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego Drukuj
z dnia: 2016-11-07

To temat wiodący konferencji z zarządcami dróg powiatowych, jaka miała miejsce w dniach 3-4 listopada br. W spotkaniu uczestniczyli Starostowie i Dyrektorzy zarządów dróg tych powiatów, z którymi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei posiada podpisane porozumienia na bieżące utrzymanie swoich dróg. Gospodarzami spotkania byli Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Leszek Loch – Dyrektor DSDiK. Omówiono dotychczasowe efekty współpracy oraz wymieniono doświadczenia naszego współdziałania. Cenne uwagi i spostrzeżenia naszych Gości znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnym okresie współpracy. Na grudzień br. zaplanowano spotkanie robocze, podczas którego ustalone zostaną zapisy porozumień uwzgledniające uwagi zgłoszone podczas rozmów.
 
Nie tylko problematyka bieżącego utrzymania była tematem obrad.
Pan Marszałek przedstawił zasady I edycji „Programu modernizacji dróg wojewódzkich”- nowego programu, w którym zostały ujęte postulowane przez jst zadania drogowe na rok 2017 (maksymalny udział Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadania to 0,5 mln zł). Omówiono dotychczasowy dorobek realizowanego od 2010 roku Programu poprawy infrastruktury drogowej ( tzw. programu chodnikowego) oraz wykorzystanie dotacji celowej w roku bieżącym, w kwocie 1 mln zł dla powiatu, w ramach nowego programu Poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie powiatów województwa dolnośląskiego.