Spotkanie dot. Programu INTERREG PL-SN 2014-2020 Drukuj
z dnia: 2016-10-03

W dniu 26 września 2016 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, odbyło się spotkanie poświęcone, możliwościom pozyskania dofinansowania w ramach Programu INTERREG PL-SN 2014-2020 dla urzeczywistnienie idei projektowej pn.: „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przy udziale przedstawicieli zainteresowanych stron z Polski, Czech i Niemiec. Spotkanie w szczególności zostało poświęcone warunkom przygotowania inwestycji i omówienia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.