Wizytacja budowy Drukuj
z dnia: 2016-09-05

Pan Marszałek Jerzy Michalak w dniu 1.09 gościł na budowie obejścia Brodowice- Nieszczyce.
(Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice” w ramach zadania: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów”).
 
Celem zadania jest:

  • stworzenie nowego układu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 omijającego gęstą zabudowę wiejską poprzez budowę obwodnicy miejscowości Brodowic i Nieszczyc oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 292,
  • przystosowanie istniejącej drogi do warunków ruchu powstałych po wybudowaniu nowego przejścia mostowego przez rzekę Odrę w miejscowości Ciechanów oraz remontach dróg dojazdowych,
  • podniesienie przepustowości drogi, poprawę geometrii skrzyżowań,
  • poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi,
  • poprawa warunków widoczności, oraz
  • poprawa warunków wodnych- udrożnienie odpływu wody z rowów przydrożnych oraz budowę kanalizacji deszczowej.