Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka Drukuj
z dnia: 2016-08-23

W dniu 22 sierpnia 2016 roku w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Partnerów projektu pn.: „Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka”. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Simone Mroß i Pan Günther Lutz reprezentujący LASuV NL Bautzen oraz ze strony polskiej Dyrektor – Pan Leszek Loch oraz pracownicy wydziałów merytorycznych zaangażowani w przygotowanie i realizację wspólnego projektu. Głównym celem spotkania było przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach realizacji proponowanych przez Komitet Monitorujący rekomendacji. W trakcie spotkania wspólnie opracowano czasowy harmonogram realizacji działań w projekcie.