Nowe połączenie? Drukuj
z dnia: 2016-08-23

19 sierpnia br. Dyrektor Leszek Loch uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem m. Hradek nad Nisou Panem Josefem Horinka. Blisko 12 lat temu powstała idea wybudowania kładki w miejscu styku 3 granic ( polskiej, czeskiej i niemieckiej). Podczas spotkania rozmawiano o technicznych możliwościach realizacji tego pomysłu, jak również o możliwości dofinansowania go środkami unijnymi. W spotkaniu uczestniczyły również Pani Dyrektor A. Zakęś oraz Pani Agnieszka Goranin z UMWD.