Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego Drukuj
z dnia: 2016-07-05

Dnia 30.06.2016 r. w Hradec Králové, odbyło się spotkanie Partnerów projektu pn. "Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego", który planowany jest do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Podczas spotkania omówiono zakresy rzeczowe przypadające do realizacji na poszczególnych Partnerów w kontekście harmonogramu realizacji całego projektu, a także warunków określonych przez Komitet Monitorujący, który zatwierdził uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu. Spotkanie umożliwiło także wymianę informacji odnośnie etapu na jakim znajdują się Partnerzy w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie oraz realizacji przedmiotowej inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu. Zarówno przedstawiciele strony polskiej – Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszek Loch oraz Burmistrz Gminy Radków Jan Bednarczyk, jak i strony czeskiej - Kraju Kralowohradeckiego dołożą wszelkich starań, aby pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych i zrealizować zaplanowane inwestycje drogowe.